Ervik Havfiske AS

Ervik Havfiske er det leiande linebåtrederiet

i Noreg og mellom dei største når det kjem

til fangstverdi